Vårt miljöarbete

Bild 5 jpegVår miljöfilosofi på Bar & Café Berwald genomsyrar produktionslinjen hela vägen fram till Dig som gäst.

I tätt samarbete med våra leverantörer strävar vi efter att i första hand välja miljömärkta och svenska råvaror när säsongen tillåter och i största möjliga utsträckning ekologiska samt KRAVodlade produkter. Under 2014 uppgick andelen svenska/ekologiska/KRAVodlade grönsaksprodukter av våra totala inköp till 47 % (en ökning med 74%!). Vårt mål är att under 2015 uppnå mer än 50 %.

Råvaror
Våra GRÖNSAKER och primörer kommer till stor del från Gotland under sommarhalvåret. Också gårdar i Mellansverige är något som vi gärna väljer i första hand.

Att köpa KÖTT från svenska gårdar där djuren är välmående och köttets kvalitet prioriteras är för oss en självklarhet. God djurhållning och naturligt bete är väsentligt för köttets kvalitet.

FISK från ett hållbart fiske där miljöpåverkan minimeras i möjligaste mån är viktigt för oss, vi jobbar i möjligaste mån med MCS märkt och KRAV märkta fisk och skaldjursprodukter. Det är även det WWF rekommenderar i första hand för den svenska marknaden då dessa produkter har tydlig spårbarhet och är det mest miljömässiga bästa valet.

Hållbart-kaffeKAFFET vi serverar, från Arvid Nordquist, är till 100 % CO2 kompenserat, det gäller från böna till färdig produkt som Du avnjuter. Kaffet är även ekologiskt och Fair Trade-märkt. Serveras toppat med ekologisk mjölk för den som önskar.

Vårt eget MINERALVATTEN kommer från Gesunda mineralvattenkälla i Dalarna, ett svenskt mineralrikt gott mineralvatten som är förpackat i en återvinningsbar PET-flaska.

Och dessutom…
Vi källsorterar avfallet i våra produktionslokaler i Solna och alla
 organiska produkter återvinns och blir miljöbränsle/biogas. Detta har vi gjort under många år.

ELEN vi använder köper vi av Vattenfall och den är producerad av 100 procent förnyelsebar energi i form av vattenkraft. Vi jobbar även kontinuerligt med att minska vår elförbrukning i möjligaste mån. Sedan flera år tillbaka har vi bytt all vår belysning i produktionslokalerna till energismarta val för att minimera vår elförbrukning.

Vilse?Noga_Utvalt_RGB-250x250
Det finns en uppsjö märkningar och klassificeringar när det gäller ekologiskt, kravmärkt, miljösnålt osv. Många gånger är det lätt att gå vilse i skogen. Därför har vi fr o m augusti 2015 börjat jobba med Noga utvalt av Elwing & Co. Häng med oss och gör ett medvetet val! I menyerna ser du vilka produkter som har gått igenom “nålsögat”!

Hållbara-retaurangerFör att ytterligare stärka vårt miljöarbete har vi sedan oktober 2015 gått med i nätverket “Hållbara Restauranger”. Nätverket består av en grupp företag och organisationer som arbetar för att få fler restauranger att ta ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar. “Hållbara Restauranger” utgör inte en ny märkning eller ett pris, utan är början på en process. Det är ett medvetet erkännande att branschen måste ta ansvar, och att vilja våga leda vägen. Hela kedjan är viktig! Hur tar vi hand om soporna? Hur arbetar vi med matsvinn? Vi genomlyser hela företaget i processen. Läs mer om Hållbara Restauranger här.