Pausbokning

pausbokning-ex1

Vi rekommenderar dig att FÖRBESTÄLLA till pausen så att du slipper köa, det görs på plats i någon av våra tre enheter före konserstart. Vi har öppet 2 timmar innan föreställningen börjar, om Du kommer i god tid så kan Du göra din pausbokning i lugn och ro tillsammans med vår personal. Pausförtäring beställs och betalas alltid på plats i Berwaldhallen. Du kommer att bli tilldelad en bordsplats när du förbokar (kan vara en plats vid cafébord eller ståbord, flera sällskap kan dela upphämtningsplats). Observera att förbokningen kan bli fullbokad, antalet bokningar vi kan ta emot är avhängigt tiden mellan konsertstart och paus, vilken varierar från 25 minuter och 1,5 timme. Ju längre tid, desto fler förbokningar. Du kan dock alltid handla direkt i caféenheterna under pausen även om förbokningen är fullbokad.